Bild av tangentbord, skribentens bästa vän, eller möjligen ovän

Språkgranskning

Språkgranskning omfattar till att börja med allt som beskrivs under korrekturläsning. Därutöver granskar jag texten ur ett språkligt perspektiv. Detta kan vara till nytta om du inte är van att skriva eller inte fullt ut behärskar det svenska språket.

Jag granskar inte faktauppgifter, men om jag råkar få syn på något som är uppenbart felaktigt så påpekar jag det.

Detta är en del av det jag försöker rätta till:

Några exempel

Stil

Skillnaden mellan formell och mer vardaglig text kan illustreras med följande två exempel. Detta är ett autentiskt exempel från en bostadsrättsförening. Visserligen är exemplet bortåt 50 år gammalt, men liknande skrivningar förekommer ännu i dessa dagar.

”Ni har, vid äventyr av att plats ej kan reserveras, att senast kl 13.15 instundande fredag dennes inkomma med en anmälan beträffande närvaro vid föreningens festmåltid efterföljande lördag.”

Efter omskrivning blev det möjligen lite mer lättläst, åtminstone för ickebyråkrater. För att inte säga mer inbjudande.

”För att vara säker på att få en reserverad plats vid föreningsfesten nu på lördag måste du anmäla dig senast vid lunchtid på fredag.”