Bild av tangentbord, skribentens bästa vän, eller möjligen ovän

Arbetsgång

Arbetet löper över sju enkla steg:

  1. Du skriver din text och sparar (helst) i XML‑format (filändelse .docx). Har du flera texter är det till fördel om du sparar samtliga i en och samma fil.

  2. För att få en offert skickar du filen till mig på e‑postadress (ange ”offertförfrågan” i ämnesraden) och uppger om du vill ha en offert på korrekturläsning eller språkgranskning. Se vidare i respektive avsnitt beträffande skillnaden. Observera att om du beställer språkgranskning så ingår korrekturläsning. Du uppger också det datum då du senast måste ha tillbaka resultatet samt de uppgifter om dig själv som anges nedan.

  3. Jag tittar på ditt material för att avgöra om jag kan ta uppdraget. Om så är fallet skickar jag en offert, och om jag av någon anledning inte kan ta uppdraget skickar jag i stället ett meddelande om detta.

  4. Om du (förhoppningsvis) accepterar offerten skickar du ett meddelande om detta. Det är viktigt att du gör det utan dröjsmål eftersom jag annars inte säkert kan hålla din deadline.

  5. Jag granskar texten och gör förslag till ändringar i form av marginalkommentarer (även kallade pratbubblor) i filen. Eventuella större kommentarer, som inte ryms i en pratbubbla, lägger jag till i en speciellt markerad text under det avsnitt i din text som jag vill kommentera. Slutligen ändrar jag filnamnet till ”dittfilnamn.k.docx” och skickar tillbaka filen till dig.

  6. I din originalfil gör du de ändringar du anser är relevanta.

  7. Jag ordnar med Frilans Finnans så att de skickar en faktura till dig.

De uppgifter om dig som jag – eller snarare Frilans Finans – behöver är följande:

Om det är något du undrar över, eller om du besväras av grubblerier beträffande mina rekommendationer, är du välkommen att kontakta mig: .