Bild av tangentbord, skribentens bästa vän, eller möjligen ovän

Korrekturläsning och språkgranskning är grunden till allt rätt

Rätt är, annorlunda uttryckt, fel inte. Därav det besynnerliga domännamnet.

Alla, eller åtminstone nästan alla, som försökt skriva en textrad eller två har lagt märke till att det kan bli fel. Och kan det bli fel så kommer det att bli fel, och då företrädesvis vid sämsta tänkbara tillfälle. Det spelar ofta ingen roll hur många gånger man läser sin text för att kontrollera att inga fel insmugit sig, man ser dem inte.

Det beror på att det är samma hjärna som läser texten som skrev den. Och hjärnan vet ju vad den menade och hjälpsam som den är så läser den just det. Det är i högsta grad mänskligt och inget att skämmas för.

En metod för att i görligaste mån komma till rätta med problemet är att läsa texten högt ord för ord, och sakta, för att sedan upprepa några gånger. Det det emellertid en övning som vanligen inte nämnvärt uppskattas av eventuella arbetskamrater. Dessutom är det jobbigt. För att inte säga tråkigt. Och till yttermera visso tidskrävande.

Ett annat, och oftast bättre, sätt är att tillfälligt hyra någon annans hjärna med vidhängande ögon. Har du en läskunnig och inte alltför sönderstressad kollega inom räckhåll kan det vara en lösning.

Om du inte har sådan tur, eller om du eller kollegan kanske inte till fullo behärskar det svenska språket, kan jag stå till tjänst som korrekturläsare och språkgranskare om du så önskar. Det är en tjänst som jag kort och sammanfattningsvis kallar textgranskning. Det är en billig försäkring mot att du ska riskera att bränna ditt förtroende i båda ändar genom att lämna fel och brister i din text.

Vad innebär textgranskning?

Jag delar in textgranskning i flera nivåer beroende på granskningens djup.

Den första kallas traditionellt för korrekturläsning, och syftar till att finna enklare fel som man råkar begå när man hamrar på tangentbordet.

Nästa nivå är språkgranskning och syftar till att finna och föreslå justering av felaktig eller olämplig behandling av språket. I språkgranskningen ingår alltid korrekturläsning.

Ytterligare nivåer går att tänka sig, som exempelvis anpassning av en text till målgruppen, omarbetning, faktagranskning och liknande, men dessa är inte alltid så lätta att definiera.

Se vidare under respektive avsnitt.

Texter jag åtar mig, samt inte

Jag kan åta mig att granska det mesta som uttrycks i skrift, från skylttexter till avhandlingar.

Jag tar dock inte befattning med maskinöversatta texter eller poesi, och inte heller texter på andra språk än svenska.

Inte heller tar jag befattning av skolarbeten eller akademiska arbeten där språkbehandlingen kan antas vara av betydelse för bedömningen av arbetena.

Jag ger mig inte heller i kast med sådant som grafiker normalt arbetar med. Jag kan således inte lämna synpunkter på exemplevis användargränssnitt, heraldik, kalligrafi, layout, typografi och liknande. Sådant överlåter jag med varm hand till närmaste grafiker.

Referenser

I mitt arbete använder jag mig bland annat av följande: